Tekstschrijven, Personal en Public Relations, Social Media support en Social Media training

  SOCIAL MEDIA SUPPORT en meer...

Wat houdt Communicatie in?

In het dagelijks spraakgebruik is er nogal wat verwarring over wat communicatie nu precies inhoudt.

Meestal denkt men er nogal simpel over: Het delen van informatie, gevoelens, eisen of argumenten.

Interpersoonlijke communicatie is meer dan het uitwisselen van gesproken boodschappen

 • Er is sprake van communicatie wanneer de ontvanger op een min of meer actieve wijze bij betrokken is, bijvoorbeeld door aandacht te schenken (te luisteren, te lezen, te kijken, proberen te begrijpen, of een aandeel te leveren aan een gesprek), waardoor wij communicatie beter ‘interactie’ kunnen noemen.
 • Communiceren is niet alleen het zenden en ontvangen van informatie.
 • Er is pas interactie wanneer beide partijen zich door elkaar laten beïnvloeden en er geen sprake is van eenrichtingsverkeer.
 • Wanneer mensen elkaar zien, beïnvloeden ze voortdurend elkaars waarnemingen en verwachtingen.
 • Interpersoonlijke communicatie wordt samengesteld uit verbaal en non-verbaal gedrag, dat door een ander kan worden waargenomen.
 • Iedere vorm van gedrag heeft een communicatieve waarde.

Het is simpelweg onmogelijk om geen communicatie uit te zenden. Alles wat we doen in aanwezigheid van anderen (kijken, staren, luisteren, frummelen, aan je hoofd krabbelen, met je vingers tikken, achteroverleunen en ga zo maar door), noemen we interpersoonlijke communicatie.

Mensen communiceren op verschillende niveaus

Op het moment dat we alleen aandacht geven aan één niveau, verliest de communicatie aan betekenis.
Het inhoudsniveau heeft betrekking op WAT er gezegd wordt, de informatie, de inhoud van het bericht.
Het betrekkingsniveau staat in relatie tot HOE het gezegd wordt.

Voorbeelden van differentiatie in communicatie

Als voorbeeld geef ik hieronder een aantal manieren om iemand te vragen de deur te sluiten.
Deze hebben dezelfde inhoud, maar op betrekkingsniveau kunnen ze variëren van a) een suggestie,
b) een indirect verzoek, c) een direct verzoek, d) een vraag of e) een bevel (f) zelfs een botte machtsuitoefening).

 1. Communiceren“Het is best koud hier, misschien beter om de deur dicht te doen?” of “Koud, hè?” , kijkend naar de deur (suggestie)
 2. “Ik zou graag willen dat je de deur dicht zou doen.” (indirect verzoek)
 3. “Kun jij de deur even dichtdoen?” (direct verzoek)
 4. “Zou jij de deur alsjeblieft dicht kunnen doen?”, smekend kijkend (vraag)
 5. “Doe die deur even dicht.” (bevel)
 6. “En nu gaat die deur dicht!” (machtsuitoefening)

In feite gaat het betrekkingsniveau over de manier waarop de boodschap moet worden opgevat.
Men gebruikt niet alleen woorden, maar allerlei non-verbale signalen, zoals gebaren, stemintonatie en lichaamshouding.
genoemde communicatieve boodschappen worden tegelijkertijd uitgezonden.

Communicatieproblemen tussen mensen liggen meestal niet op het niveau van de inhoud, maar op dat van de betrekking

Bij een meningsverschil wordt er vaak oneindig lang geruzied over wie er nou gelijk heeft (inhoudsniveau), terwijl het eigenlijke probleem meer gericht is op de vraag wie er nou eigenlijk de baas is (betrekkingsniveau).
Samen een gesprek voeren over de wederzijdse communicatie, kan dit probleem in de meeste gevallen oplossen……. en dan is het cirkeltje weer rond!

Gratis tips op het gebied van online communicatie en social media 

Heb je belangstelling voor tips en adviezen voor het gebruik van Social media ?
Je kunt mij volgen op Facebook , Twitter , LinkedIn , op mijn LinkedIn Companypage of op mijn Google Bedrijfspagina.

Je kunt ook direct bellen voor het maken van een vrijblijvende afspraak!