Tekstschrijven, Personal en Public Relations, Social Media support en Social Media training

  EVENT MARKETING EN PUBLIC RELATIONS en meer...

Wat houdt Communicatie in?

In het dagelijks spraakgebruik is er nogal wat verwarring over wat communicatie nu precies inhoudt.

Meestal denkt men er nogal simpel over: Het delen van informatie, gevoelens, eisen of argumenten.

Interpersoonlijke communicatie is meer dan het uitwisselen van gesproken boodschappen

 • Er is sprake van communicatie wanneer de ontvanger op een min of meer actieve wijze betrokken is, bijvoorbeeld door aandacht te schenken (te luisteren, te lezen, te kijken, proberen te begrijpen, of een aandeel te leveren aan een gesprek), waardoor wij communicatie beter ‘interactie’ kunnen noemen.
 • Communiceren is niet alleen het zenden en ontvangen van informatie.
 • Er is pas interactie wanneer beide partijen zich door elkaar laten beïnvloeden en er geen sprake is van eenrichtingsverkeer.
 • Wanneer mensen elkaar zien, beïnvloeden ze voortdurend elkaars waarnemingen en verwachtingen.
 • Interpersoonlijke communicatie wordt samengesteld uit verbaal en non-verbaal gedrag, dat door een ander kan worden waargenomen.
 • Iedere vorm van gedrag heeft een communicatieve waarde.

Het is simpelweg onmogelijk om geen communicatie uit te zenden. Alles wat we doen in aanwezigheid van anderen (kijken, staren, luisteren, frummelen, aan je hoofd krabbelen, met je vingers tikken, achteroverleunen en ga zo maar door), noemen we interpersoonlijke communicatie.

Mensen communiceren op verschillende niveaus

Op het moment dat we alleen aandacht geven aan één niveau, verliest de communicatie aan betekenis.
Het inhoudsniveau heeft betrekking op WAT er gezegd wordt, de informatie, de inhoud van het bericht.
Het betrekkingsniveau staat in relatie tot HOE het gezegd wordt.

Voorbeelden van differentiatie in communicatie

Als voorbeeld geef ik hieronder een aantal manieren om iemand te vragen de deur te sluiten.
Deze hebben dezelfde inhoud, maar op betrekkingsniveau kunnen ze variëren van a) een suggestie,
b) een indirect verzoek, c) een direct verzoek, d) een vraag of e) een bevel (f) zelfs een botte machtsuitoefening).

 1. “Het is best koud hier, misschien beter om de deur dicht te doen?” of “Koud, hè?” , kijkend naar de deur (suggestie)
 2. “Ik zou graag willen dat je de deur dicht zou doen.” (indirect verzoek)
 3. “Kun jij de deur even dichtdoen?” (direct verzoek)
 4. “Zou jij de deur alsjeblieft dicht kunnen doen?”, smekend kijkend (vraag)
 5. “Doe die deur even dicht.” (bevel)
 6. “En nu gaat die deur dicht!” (machtsuitoefening)

In feite gaat het betrekkingsniveau over de manier waarop de boodschap moet worden opgevat.

Men gebruikt niet alleen woorden, maar allerlei non-verbale signalen, zoals gebaren, stemintonatie en lichaamshouding.
genoemde communicatieve boodschappen worden tegelijkertijd uitgezonden.

Communicatieproblemen tussen mensen liggen meestal niet op het niveau van de inhoud, maar op dat van de betrekking

Communiceren

Bij een meningsverschil wordt er vaak oneindig lang geruzied over wie er nou gelijk heeft (inhoudsniveau), terwijl het eigenlijke probleem meer gericht is op de vraag wie er nou eigenlijk de baas is (betrekkingsniveau).
Samen een gesprek voeren over de wederzijdse communicatie, kan dit probleem in de meeste gevallen oplossen……. en dan is het cirkeltje weer rond!

Als communicatieadviesbureau geef ik graag advies of ondersteuning op het gebied van offline én online communicatie en social media

In samenwerking met jou zorg ik voor communicatie die de doelgroep raakt.
Met een kritische blik en een vleugje fantasie duik ik graag in de belevingswereld van jouw doelgroep. Vanuit mijn expertise geef ik slimme adviezen om met de juiste boodschap effectief aan te sluiten op potentiële klanten, stakeholders, medewerkers of anderen die je wilt bereiken. Met mijn ervaring van 20 jaar in loondienst en 10 jaar vanuit mijn communicatiebureau, neem ik je graag mee in de wereld van doelgerichte en creatieve communicatie.

Bel me om een afspraak te maken!
Wij kunnen afspreken in Hoevelaken, Gemeente Nijkerk, vlak onder Amersfoort of op een door jou gewenste locatie!

Heb je belangstelling voor gratis tips en adviezen voor het gebruik van Social media?

Je kunt mij volgen op FacebookTwitter, LinkedIn, op mijn LinkedIn Companypage of op mijn Google Bedrijfspagina.