Tekstschrijven, Personal en Public Relations, Social Media support en Social Media training

  SOCIAL MEDIA TRAININGEN en meer...

Privacyreglement Pride & Proud PR en Communicatie

Je leest op dit moment het privacyreglement van Pride & Proud PR en Communicatie.
Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens wordt omgegaan, die zijn/worden verzameld door Pride & Proud PR en Communicatie.
Pride & Proud PR en Communicatie handelt tevens onder de domeinnaam www.social-media-support.nl en www.socialmediasupport.nl
Overal waar in dit reglement Pride & Proud PR en Communicatie wordt genoemd, dient dus tevens Social Media Support te worden gelezen.

Inleiding

In dit privacyreglement lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen worden en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je ook jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
Het privacyreglement zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam dit reglement periodiek te raadplegen.
Pride & Proud PR en Communicatie kan haar bedrijfsmatige activiteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken maar houdt het belang in acht dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgt Pride & Proud PR en Communicatie de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG).
Pride & Proud PR en Communicatie houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de wet.

Mijn bedrijf bewaart nooit gegevens om te verkopen aan derden. 

Pride & Proud PR en Communicatie werkt samen met andere partijen en de websites www.socialmediasupport.nl en www.social-media-support.nl kunnen links naar andere websites bevatten. Voornoemde dienstverlener is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze organisaties of de inhoud van deze andere websites. Je wordt aangeraden om kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.
Pride & Proud PR en Communicatie is een bureau voor Public Relations, online Communicatie en dienstverlening op het gebied van (online) marketing.
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Pride & Proud PR en Communicatie verzameld worden. Het is daarom goed dat je weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom je gegevens kunt aangeven. 
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Pride & Proud PR en Communicatie, neem dan gerust contact op!

Doel van jouw persoonsgegevens

Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Pride & Proud PR en Communicatie. Deze doelen worden hieronder toegelicht:

Het versturen van nieuwsbrieven

Pride & Proud PR en Communicatie stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds behoefte-georiënteerd en anderzijds gericht op kennisdeling. Jouw naam, organisatienaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van www.social-media-support.nl

Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als je contact opneemt per telefoon of via e-mail of via bovengenoemde website. In het telefoongesprek en in mailberichten en in het formulier op de website wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer.

Analytics en cookies

De website van www.social-media-support.nl verzamelt geen gegevens op de server voor commercieel gebruik en zal geen privacygevoelige gegevens doorverkopen aan derden. Bij het bezoeken van mijn website ga je akkoord met het opslaan van COOKIES.
Een cookie is een bestandje dat op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen, waardoor de website jouw opgeslagen informatie herkent bij een later bezoek. Een voorbeeld hiervan zijn functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van mijn website. Analytische cookies worden geplaatst om de effectiviteit en kwaliteit van mijn website te monitoren. Ik zal nooit data verkopen aan derden. 

Ontvangers

De gegevens die Pride & Proud PR en Communicatie ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v. Google G-Mail, Google contacts, Google Drive, Dropbox en in uitzonderingsgevallen op Evernote.
Mijn administratie wordt beheerd door Moneybird, een online programma, waar naam, adres, telefoon en emailgegevens worden opgeslagen. Mijn inkomstenbelasting wordt verzorgd door De Cijfermeester uit Putten, waarmee ik een verwerkersovereenkomst heb afgesloten voor jouw privacy. 
Dit geldt ook voor mijn online nieuwsbriefprogramma van Mailkoning. 

Op het moment dat jij een relatie bent of wilt worden van Pride & Proud PR en Communicatie, worden jouw e-mailadres, naam en organisatienaam opgeslagen in de daarvoor bestemde relatiebestanden en lijsten binnen Google G-mail, Google Contacts, Google Drive en Evernote.
De e-mail van Pride & Proud PR en Communicatie wordt gehost bij Google.
Als je contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op het account van www.social-media-support.nl op de servers van/via CF Consultancy en Google.
Ook de website en back-ups van de website van het Pride & Proud PR en Communicatie worden gehost bij CF Consultancy en Google. Gegevens die u achterlaat op de website van Pride & Proud PR en Communicatie zijn op het account www.social-media-support.nl op de servers van/via CF Consultancy en Google opgeslagen.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Pride & Proud PR en Communicatie, tenzij ik op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens niet meer mag bewaren.
De opslag van jouw gegevens is in beginsel voor onbepaalde tijd.
Je kunt je immers uitschrijven wanneer je maar wilt, via de link onderaan de nieuwsbrieven of door mij een mail te sturen naar info@social-media-support.nl
Op het moment dat je contact opneemt met via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver.

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt en/of bewaard. Jouw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Pride & Proud PR en Communicatie worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via eerdergenoemde software en zijn beveiligd met een beveiligd wachtwoord via wachtwoordenkluis Lastpass.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. 
Daarnaast wordt jouw bezoek aan mijn website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website www.social-media-support.nl  privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje in de adresbalk van je browser.

Jouw rechten:

Recht op inzage

Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die door mij vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Prdie & Proud PR en Communicatie. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens vanuit de database en het verwerkingsregister.


Recht op rectificatie

Kloppen jouw gegevens niet? Of zijn jouw gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren. Jouw gegevens omtrent de nieuwsbrief kun je (laten) aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op overdracht

Mocht je de gegevens nodig hebben die bij Pride & Proud PR en Communicatie opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht.
Hierbij dient Pride & Proud PR en Communicatie al je gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat joouw gegevens bij Pride & Proud PR en Communicatie vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij zowel Pride & Proud PR en Communicatie als bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Pride & Proud PR en Communicatie niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil je niet dat Pride & Proud PR en Communicatie jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via info@social-media-support.nl, onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Pride & Proud PR en Communicatie verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk de wens tot het aangaan van zakelijke overeenkomsten en de uitvoering van reeds aangegane overeenkomsten. Denk hierbij aan het aanbieden en ter beschikking stellen van activiteiten, diensten of producten van of via Pride & Proud PR en Communicatie via e-mail of per gewone post.
De gegevens die je verplicht bent aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Jouw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Pride & Proud PR en Communicatie de betreffende activiteit, dienst of product niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die je hebt gedeeld met Pride & Proud PR en Communicatie met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.
Pride & Proud PR en Communicatie behoudt zich het recht voor om de gegevens te openbaren, wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Pride & Proud PR en Communicatie dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Pride & Proud PR en Communicatie te beschermen.
Daarbij tracht ik altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.


Heb je vragen? Neem gerust contact op!