Tekstschrijven, Personal en Public Relations, Social Media support en Social Media training

  TEKSTSCHRIJVEN - COPYWRITING en meer...

Vrijwaring

Pride & Proud PR en Communicatie is de uitgever van deze website.

De uitgever van deze website besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie op deze website. Desondanks is het mogelijk dat er op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.

De uitgever van deze site aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

De uitgever van deze website aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten, welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Wanneer door een technische onvolkomenheid schade wordt aangedaan bij het plaatsen van content en webteksten op een instabiele website, doen wij er alles aan om dit op te lossen, maar kunnen niet aansprakelijk gesteld worden, wanneer deze website niet door ons is opgeleverd.


Externe informatie


Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

 

Cookies

Om U een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een 'cookie' is een klein bestandje met informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: deze cookie kan opgehaald worden bij een later bezoek aan deze site. Geen enkele ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via e-mail.
U heeft  de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat deze meldt wanneer cookies worden aangemaakt of dat de browser de aanmaak ervan verhindert.

Auteursrecht

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van gegevens, plaatjes, scripts en/of bestanden wordt slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever van deze site en na duidelijke bronvermelding.