Tekstschrijven, Personal en Public Relations, Social Media support en Social Media training

  GOOGLE 360 TOURS en meer...

De Vrijzinnige Partij

Social Media Management en Public Relations voor de Vrijzinnige Partij – Tweede Kamer Fractie Klein

In aanloop naar de Tweede Kamer Verkiezingen van 15 maart 2017 wilde de Vrijzinnige Partij haar doelgroep, de Nederlandse kiezer, bereiken via een een gevarieerd aanbod mediakanalen; radio, TV, landelijke dagbladen, magazines en social media.

Verandering in arbeid, globalisering, individualisering, vergrijzing en een verstarde politiek vragen om een nieuw perspectief: er moet op een nieuwe manier naar de toekomst gekeken worden.
Het huidige verbureaucratiseerde sociale zekerheidsstelsel moet op de schop.

De Vrijzinnige Partij staat voor goede basisvoorzieningen en zekerheid voor een menswaardig bestaan voor de inwoners van Nederland. De Vrijzinnige Partij pleit voor toegankelijk en betaalbaar onderwijs, openbaar vervoer en zorg en een onvoorwaardelijk basisinkomen, zodat elke Nederlander ruimte heeft voor ontplooiing en vrijheid.

Vrijzinnigheid betekent een tolerante houding waarbij vrijheid van mening en zingeving, vrij denken en wars van dogma’s centraal staan.

Het maakt mij blij dat ik daar een bijdrage aan mocht leveren in de vorm van social media support!

Ik heb social media updates en adverentiecampagnes voor de Vrijzinnige Partij geplaatst op:

LinkedIn
Facebook
Twitter

 


Voor alle portfolio pagina's geldt dat ik de informatie toevoeg aan mijn website, op het moment dat de opdracht actief is.
Er zijn langlopende opdrachten, maar ook opdrachten van tijdelijke aard. Deze kunnen inmiddels beëindigd zijn.

 
   « Portfolio overzicht